वांग्यााला एक टांग की मूर्गी का म्हणतात. त्याची लागवड कशी करावी, वांग्याचे झाड अचानक का वाळतं.. कोणती खते वापरावी, कीड नियंत्रण कसे करावे., नवीन तीन टीप्स ज्या कधी ऐकल्या नाहीत एक टांग की मूर्गी | Brinjal | वांगी कशी लागवड करावी, कशी काळजी घ्यावी