विषमुक्त शेती करायची म्हणजे शेती नेमकी काय आहे. ति कितीप्रकारे केली जाते. हे सांगणारा हा व्हि़डीओ.