#हिरवामाठ#तादुंळजा#लालमाठ#माठभाजी#राजगिरा#काठेमाठ#रानभाजी#Amaranths#प्रतिकारशक्ती​ सदर माहितीपट हा Amaranths कुळातील भाज्यांचा आहे. या भाज्या घरी, गच्चीवर कशा उगवाव्यात तसेच या भाजीचे कशा प्रकारे महत्व आहे हे आम्ही स्वानुभवातून सांगीतले आहे.