गच्चीवरची बाग social enthroprenuer

0 (5)

उद्दिष्ट…
शहर व ग्रामिण भागात रसायनमुक्त शहरीशेतीचा प्रचार प्रसार करणे.
पर्यावरण संरक्षणासाठी विविध कार्यक्रम आखणी करून लोक सहभाग वाढवणे.
नैसर्गिकरित्या कुजणारा, फेकल्या जाणार्या कचरा व्यवस्थापनात लोक सहभाग वाढवणे.

कोणासाठी….
त्यासाठी विविध शासकीय,खाजगी संस्थांची कार्यालये, आस्थापने व शाळा, महाविद्यालये अशा ठिकाणी पोहोच वाढवणे.

कशाप्रकारे….
सार्वजनिक ठिकाणी, आठवडी बाजार, यात्रा, उत्सव, विविध प्रदर्शने याठिकाणी विविध माध्यमांचा वापर करून समुहांचे माध्यमांव्दारे प्रबोधन करणे

काय…
शेती, पर्यावरण, कचरा व्यवस्थापन विषयक छापिल- दृकश्राव्य पुस्तक तसेच विविध माध्यमं प्रकाशीत करणे त्यासाठी लागणार्या संसाधनाची वर्गणीव्दारे जुळवाजुळव करणे व त्यावादारे लोकप्रबोधन करणे.

वरील कार्यक्रमासाठी कार्य करणार्या व्यक्तिंना प्रोत्साहित करणे हेतू अर्थसहाय्य उभे करणे व ते पुरवणे तसेच त्याव्दारे निर्मीत होणार्या उत्पादनांची खरेदी विक्री करण्याकरिता ना नफा ना तोटा तत्वावर व्यासपिठ तयार करणे अथवा दुवा म्हणून काम करणे.
संदीप चव्हाण, गच्चीवरची बाग, नाशिक. 9850569644

About Us…

गोगलगाय उपद्रवी किडा…

झा़डांचे टॉनिक जिवामृत

Not Only Consultancy …Much more

गच्चीवरच्या बागेचे उलगडले तंत्र…

गच्चीवरच्या बागेला खतपाणी…

ऑनलाईन खरेदी करा..

गच्चीवरच्या बागेचे  शिका तंत्र

पुस्तकः तुम्हाला माहित आहे का?

टेलेग्राम वर गच्चीवरची बाग..

बहुपिक पध्दतीने करा गार्डेनिंग…

कार्यशाळेनंतर  स्टाॅलवर मिळणार्या  गोष्टी…

गच्चीवरची बाग – महाराष्ट्र टाईम्स कार्यशाळा

विकास पिडीया वर गच्चीवरची बाग

गच्चीवरची बाग म्हणजे काय रे भाऊ…

Personal Work & Profile

कार्यपरिचय

i Have Dream

माझे स्वप्न…