less Temperature: गच्चीवरच्या बागेने तापमानात कमी…

गेला उन्हाळा बरा होता… असं आपण प्रत्येकजणच म्हणत असतो. वाढता उन्हाळा हा सारीकडेच चर्चेचा विषय ठरतो खरा.. पण त्यावर कृती मोजकेच लोक करतात. कृतीशुन्य असणारी माणसे केवळ हातावर हात ठेवून वेळ वाया घालवतात. खरं अशा मानव प्राण्याची गंमत त्या हळू हळू उकणार्या पाण्यात बसलेल्या बेडकासारखी गोष्ट झाली आहे.

Continue reading