Chance to publish & populer


गच्चीवरची (रसायन मुक्त भाजीपाला निर्मिती) बाग, नाशिक व्दारे http://www.organic-vegetable-terrace-garden.com हे संकेतस्थळ देशातील व परदेशातील मराठी वाचकांच्या पसंतीस पडत आहे.
Composting, भाजीपाला निर्मिती हे विषय घेऊन विविध लेख लिहीत आलो आहे.
ही संधी इतरांसाठी अधिक व्यापक व्हावी म्हणून पर्यावरण विषयक संवेदनशील, कृतिशील असलेल्या व्यक्तींची ओळख, त्यांचे कार्य , त्यांचे लेख प्रकाशित करावेत असा विचार करण्यात आला आहे. त्यामुळे असे लेख यापुढे आपणास वाचनाची व प्रसिद्ध करण्याची संधी आहे तेव्हा आपल्या संग्रही असे लेख , व्यक्ति परिचय असल्यास आपल्या नावानिशी व संपर्क क्रमांक सहित विनामूल्य प्रकाशित केले जातील. गच्चीवरची बाग नाशिक
WTS app: 98 50 56 96 44
Call: 80 87 47 52 42

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.