Biomass shredding compost

Biomass shredding compost

आपणास माहीतच आहे की गच्चीवरची बाग मागील १२ वर्षापासून कुंडी वजनाला हलकी, रोपनां पोषक ठरेन व ति पण बराच काळ चालेल यासाठी विशिष्ट पध्दत वापरतो. ती पध्दत आम्ही तर वापरतोच पण आता सर्वदूर सुरू झालीय य़ाचा आनंदही वाटतो. त्यात नारळाच्या शेंड्या, पालापाचोळा असे ऐंशी टक्के व खत आणि माती विस टक्के प्रमाण वापरतो. ति पध्दत कुंडयानां निरंतर खताचा पुरवठा करतेच. पण दिर्घकाळ चालले. नैसर्गिक संसाधने तीच पण आता नवीन गोष्टीचा त्यात समावेश केलाय. थोडक्यात वरील सार्या गोष्टी त्यात बारीक करून बघितल्या व त्याचे प्रयोग करून बघितले. विशेषतः यात भाजीपाला लागवड करून पाहिली त्याचे छान परिणाम समोर आलेत. आपण ते पहावयास येवू शकता.

Shredding material compost याचे फायदे…

  • मातीत मिश्त्रण करून टाकल्यास योग्य तो वाफसा तयार होतो. (वाफसा मुळे रोपांची वाढ छान होते)
  • अन्न मुळ्या वाढून फळ वाढीचा वेग वाढतो.
  • फक्त माती व खत टाकल्यामुळे कुंडी जड होते. Biomass shredding compost टाकल्यामुळे कुंडी हलकी होते.
  • पाण्याचा योग्य तो निचरा होतो.
  • बियाणे अंकुरण्याचा वेग व प्रमाण वाढते.
  • कोकोपीटला उत्तम पर्याय.
  • झाडांच्या मुळाशी, कुंडीच्या पृष्ठभागावर टाकल्यास पाण्याचे बाष्पीभवन कमी होते.
  • Aerobic composting करतांना लाकडाच्या भुसा ऐवजी Biomass shredding compost वापरल्यास Home Composting गतीने होते. कारण BSC … हे कंपोस्ट करतांना वापरलं तर ओल्या कचऱ्यातील पाणी शोषण करून mosher maintain करण्यास मदत करते.
  • तुम्ही ५० टक्के माती व ५० टक्के Shredding material compost एकत्र करून वापरू शकता

Biomass shredding compost मधील खालील घटक.

chart - Copy copy copy

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.