Natural potting mix (Biomass shredding compost)


potting mix (Biomass shredding compost)

IMG_0825 copy

आपणास माहीतच आहे की गच्चीवरची बाग मागील १२ वर्षापासून कुंडी वजनाला हलकी, रोपनां पोषक ठरेन व ति पण बराच काळ चालेल यासाठी विशिष्ट पध्दत वापरतो. ती पध्दत आम्ही तर वापरतोच पण आता सर्वदूर सुरू झालीय य़ाचा आनंदही वाटतो. त्यात नारळाच्या शेंड्या, पालापाचोळा असे ऐंशी टक्के व खत आणि माती विस टक्के प्रमाण वापरतो. ति पध्दत कुंडयानां निरंतर खताचा पुरवठा करतेच. पण दिर्घकाळ चालले. नैसर्गिक संसाधने तीच पण आता नवीन गोष्टीचा त्यात समावेश केलाय. थोडक्यात वरील सार्या गोष्टी त्यात बारीक करून बघितल्या व त्याचे प्रयोग करून बघितले. विशेषतः यात भाजीपाला लागवड करून पाहिली त्याचे छान परिणाम समोर आलेत. आपण ते पहावयास येवू शकता.
Natural potting mix (Biomass shredding compost) याचे फायदे…अक्षय्यपात्र - Copy

  • मातीत मिश्त्रण करून टाकल्यास योग्य तो वाफसा तयार होतो. (वाफसा मुळे रोपांची वाढ छान होते)
  • अन्न मुळ्या वाढून फळ वाढीचा वेग वाढतो.
  • फक्त माती व खत टाकल्यामुळे कुंडी जड होते. potting mix (Biomass shredding compost) टाकल्यामुळे कुंडी हलकी होते.
  • पाण्याचा योग्य तो निचरा होतो.
  • बियाणे अंकुरण्याचा वेग व प्रमाण वाढते.
  • कोकोपीटला उत्तम पर्याय.
  • झाडांच्या मुळाशी, कुंडीच्या पृष्ठभागावर टाकल्यास पाण्याचे बाष्पीभवन कमी होते.
  • Aerobic composting करतांना लाकडाच्या भुसा ऐवजी Biomass shredding compost वापरल्यास Home Composting गतीने होते. कारण Natural Potting Mix B.S.C. … हे कंपोस्ट करतांना वापरलं तर ओल्या कचऱ्यातील पाणी शोषण करून moisture maintain करण्यास मदत करते.
  • तुम्ही ५० टक्के माती व ५० टक्के Shredding material compost एकत्र करून वापरू शकता
IMG_0820 copy
Potting Mix

Natural Potting Mix 1 Kg packing उपलब्ध….

Potting Mix ३ प्रकारात उपलब्ध आहेत.

१) प्लॅटिनम २) गोल्डन ३ सिल्व्हर

विस्तर पुढील प्रमाणे….

३) सिल्व्हर या प्रकारात फक्त Biomass Shredding Compost Material (B.S.C.M) मिळेल.

हे खत आहे का? हो, use as mulching, fertiliser, potting mix, comosting powder, असा विविधतेने वापर करता येतो

२) गोल्डन या प्रकारात B.S.C.M + लाल माती चे मिश्त्रण मिळेल

१) प्लॅटिनम या प्रकारत B.S.C.M + लाल माती+ व नैसर्गिक खते योग्य प्रमाणात मिश्त्रन मिळेल.

संदीप चव्हाण, गच्चीवरची बाग, नाशिक. 9850569644

5 comments

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.