seeds available


सोबत दिलेली यादी ही उपलब्ध भाजीपाला बियाणांची आहे. तसेच या यादी प्रमाणे आपण आपल्या बागेत भाजीपाला लागवड करू शकतो. तसेच या फोटोत दिलेल्या यादीपुढील Y/N म्हणजे बिया सध्या Y: उपलब्ध आहेत N: उपलब्ध नाही या विषयी आहे. seeds Details 

seeds chart

Seeds Details