Roots VEGETABLES


6 (10)

भारतीय उपखंडात येणार्या सर्व प्रकारचे कंदमुळे आपण गच्चीवर उगवू शकतो. या मधे कांदा, लसूण, रताळी, सुरण, बटाटा, आलं, हळद, गाजर, बिट, शेंगदाने उगवू शकतो. यातील काही बियापासून त्यांची उगवण करता येते किंवा त्यांचा काही डोळे असलेला भाग पूर्नलागवड करून त्याची वाढ करू शकतो. या सार्या प्रकारासाठी नऊ इंच उंचीचा वाफा पूरेसा ठरतो.

संदीप चव्हाण, गच्चीवरची बाग, नाशिक.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.