Exotics Vegetables


Exotics

Copy of Copy of Picture 003 copy copy

 

 

 

 

 

 

परदेशात थंड वातावरणात येणर्या Exotics प्रकारातील भाज्या आपण गच्चीवर घेवू शकतो. फक्त यासाठी तापमान कमी करावे लागते. फेब्रुवारी पर्यंत योग्य तापमान असल्यास अशा भाज्या खुल्या आकाशात घेवू शकतो. पण फेब्रुवारी नंतर ऊन वाढत. उष्ण हवा वाहू लागते. त्यावेळेस योग्य प्रमाणात बागेवर सच्छिद्र कापडाचे आवरण टाकले. उष्ण हवा आडवली तर आपण भाज्या घेवू शकतो. ग्रोअर कम कंपोस्टर मधे सुध्दा या भाज्या घेवू शकते. परदेशातील बर्याच भाज्या या सलाड- कोशिबीरीसाठी उपयुक्त ठरतात. ज्या आरोग्यदायी असतात. या प्रकारात लेट्यूस, रेड कॅबेज, झुकीनी, सेलरी, घेता येतात.

संदीप चव्हाण, गच्चीवरची बाग, नाशिक.

thank you for connect.. please join on wts app 9850569644

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.