डॉ. बगीचा ई -पुस्तिका

डॉ. बगीचा ही ई -पुस्तिका गच्चीवरची बाग नाशिक निर्मित आहे. आपण उपलब्ध वस्तूत, उपलब्ध जागेत, उपलब्ध नैसर्गिक संसाधनात रसायनमुक्त भाजीपाला निर्मितीविषयी आहे. ही पुस्तिका ही सांराश रूपात असून तुम्हाला वाचून लगेच प्रयोगास सुरवात करता येईल.


डॉ. बगीचा ही ई -पुस्तिका गच्चीवरची बाग नाशिक निर्मित आहे. आपण उपलब्ध वस्तूत, उपलब्ध जागेत, उपलब्ध नैसर्गिक संसाधनात रसायनमुक्त भाजीपाला निर्मितीविषयी आहे. ही पुस्तिका ही सांराश रूपात असून तुम्हाला वाचून लगेच प्रयोगास सुरवात करता येईल. या पुस्तकात कुंड्या कशा रितीने भराव्यात. कीड नियंत्रण कसे करावे, त्यासाठी खताचे व्यवस्थापन कसे करावे तसेच घरातील कचर्याचे व्यवस्थापन कसे करावे या विषयी मार्गदर्शक माहिती दिली आहे. आज पर्यंत हजारो लोकांनी याचा उपयोग करून घरीच भाजीपाला कसा उगवावा या संबधी तंत्र व मंत्र शिकले आहेत. तुम्हालाही या पुस्तिकेचा लॉकडाऊन काळात नक्की उपयोग होईल.

डॉ. बगीचा ई पुस्तक Download करा..

लेखक: Gacchivarchi Baug Nashik

Grow, Guide, Build, Procuts. Sale N Services

thank you for connect.. please join on wts app 9850569644

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  बदला )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  बदला )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  बदला )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: