पाणी आणि विचारांची कमतरता


पाणी आणि विचारांची कमतरतेमुळे नक्की गेल्या ३० वर्षात आपल्या देशात म्हणजेच गावांत नेमकं काय घडतंय पहा ?* नक्की वाचा.. लेख लिहिणारा माहित नाही पण त्याना

अन्नपूर्णा बॅग्ज्स काळजी कशी घ्यावी.


गच्चीवरची (ऑरगॅनिक भाजीपाल्याची) बाग ही सेंद्रीय पध्दतीने शहरी भागात उपलब्ध जागेत भाजीपाला उगवण्यासाठी काम करते. या व्दारे विविध स्तरांवर काम करत आहे. खरं तर हे

गच्चीवरची बाग लेख क्रं 18


घंटो का ग्यान मिनंटो मे मिल जाए तो.. तो बात बन जांए,, आपले महानगर नाशिक आवृत्तीतील गच्चीवरची बाग विषयी … लेखमाला… लेख क्रं 18 More

गच्चीवरची बाग लेख क्रं 17


घंटो का ग्यान मिनंटो मे मिल जाए तो.. तो बात बन जांए,, आपले महानगर नाशिक आवृत्तीतील गच्चीवरची बाग विषयी … लेखमाला… लेख क्रं 17 More

गच्चीवरची बाग लेख क्रं 16


घंटो का ग्यान मिनंटो मे मिल जाए तो.. तो बात बन जांए,, आपले महानगर नाशिक आवृत्तीतील गच्चीवरची बाग विषयी … लेखमाला… लेख क्रं 16 More

विज कायदा व शेतकरी


Forward as it is ..विज कंपनीकडून कडून नेहमी तक्रार केली जाते की शेतकरी शेतात वापरलेल्या विजेचे बिल भरत नाही.परंतू, आपणाला हे माहित आहे का की,

1 2 3 4 30