वेलभाजीचे फळे पिवळी होऊन का गळतात…

वेल छान आहे. पण बोटाएवढे फळ लागली की ते पिवळे पडून गळून जातात किंवा सडून पडून जातात. ही नेहमीची समस्या आपल्या घरी लावलेल्या वेलीबाबत होत असते. यावर उपाय काय करावा याची नेहमी चिंता असते.

Continue reading

ह्युमिक जल उत्तम मृदा संवर्धक व कीड नियंत्रक

ह्युमिक जल आपण सारे आपल्या बागेबद्दल जागृत असतो. जणू काही आपली ती बाळंच असतात. त्यांना वेळेवर खाऊ पिऊ घालणं हे

Continue reading

NIM cake/ Nimpend

हे झाडांना पुरक असते. दर आठवडा-पंधरा दिवसाला चमच्या प्रमाणे दिल्यास झाडे ही उत्पादनशील होतात. मुळ कुज रोगापासून झाडांचा बचाव होतो.

Continue reading