सुशोभिकरणासाठी वेल वर्गीय यादी…

लोकांना जिभेच्या चविबरोबर डोळ्यांना सुखावेल असे काही हॉटेल्स निवडली जातात. रंगी बेरंगी, झकपक हॉटेल्स तर सर्वीकडे असतात. पण थोडशा शहराबाहेर असलेली , निवांतपणा असावा अशी हॉटेल्स पण शोधली जातात. यात बरेचदा आपल्या शेतकर्याची पोरं असतात किंबहुना त्यात पडलचं पाहिजे… असो…

Continue reading