fbpx

Grow Organic

Consulting & Coaching (Gardening Course)

I have Dream

माझ्या या आयुष्याबद्दल, जगण्याबद्दल तसेच या समाजाबद्दल माझं सुध्दा एक स्वप्न आहे. आज माझे स्वप्न आपल्याला सांगण्याची योग्य वेळ आहे असे मला वाटते. कारण येत्या 31 मार्च 2016 रोजी गच्चीवरची बाग या सामाजिक उद्मशीलतेला एक हजार दिवस पूर्ण होत आहेत. कोणत्याही नव्या संकल्पनेला एक हजार दिवस पूर्ण होणे ही उद्मशीलतेच्या जगात मोठी गोष्ठ मानली जाते. गच्चीवरची बाग या सामाजिक उद्मशीलतेला आकार देतांना अनेक मित्रांनी, मैत्रणींनी, समवयस्क, विचारवंत, समाज सुधारक, पर्यावरण प्रेमी, उद्योजक, पत्रकार, प्राध्यापक, गृहणी, जेष्ठ नागरीकांनी मदत केली आहे. प्रथम मी समाजातील सर्वच घटकांचे आभार व्यक्त करतो.

या सामाजिक संकल्पनेला सुरवात करतांना उपजीवकेचा मुद्दा लक्षात घेतला होताच पण त्याला एक उद्मशीलतेचे मुल्य जोडले जाईल की नाही, लोक त्याचे किती स्वागत करतील याची शंका मात्र मनात होतीच. पण ती शंका निरर्थक होती असे आज मागे वळून बघतांना वाटते. अर्थात याचे सारे श्रेय समाजाचेच आहे.
अशा या गच्चीवरची बागे विषयी माझे स्वप्न पुढील प्रमाणे….

गारबेज टू गार्डन अर्थात कचर्यातून इच्छुकांना गच्चीवरची बाग फुलवण्यासंदर्भात फेसबूक, व्हॉटसऑप सारख्या सोशल मिडीयाव्दारे मोफत मार्गदर्शन करणे, लोकांनी घरच्या घऱी भाजीपाला पिकवण्यासंदर्भात सहज सोपे समजेल असे साधे पण विज्ञान आधारीत तंत्र विकसीत करणे, शुन्य खर्च, शुन्य देखभाल व बाजारमुक्त साधनांचा वापर करणे, त्याविषयीचे ज्ञान उपलब्ध करून देणं. यासाठी उपलब्ध जागा, उपलब्ध वस्तू व उपलब्ध नैसर्गिक स्त्रोताव्दारे बाग फूलवणे… ज्याव्दारे परिसर स्वच्छता तर साधली जाईल पण त्यातून नैसर्गिक पध्दतीने भाजीपाल्याची बाग फुलवता येईल.

भाजीपाल्याची बाग फुलवण्यात थोडे श्रम घेतले तर त्याबदल्यात 100 टक्के आनंद, समाधान मिळेलच. बोनस म्हणून रसायनमुक्त भाजीपाला सेवन करता येईल. लोकांना चांगले, सकस अन्न खायाला मिळावे व त्यासाठी लोकांनी स्वतःच प्रयोगशील व्हावे यासाठी प्रेरीत करणे. चांगल्या अन्नाच्या सेवनाने शाकाहार वाढीस लागतो. त्यामुळे भविष्यात शाकाहार वाढावा यासाठी प्रयत्तरत आहे.

परिसर स्वच्छ ठेवा असे सांगीतले तर लोक ही हजार सबबी सांगतील पण सुका ओला कचर्याचे वैज्ञानिक पध्दतीने व्यवस्थापन केल्यास त्यातून निसर्ग फूलवता येतो. तसेच काही केल्याने काही मिळतय आणि तेही आरोग्यदायी आहे असे पटल्यावर लोक कृतीशील होतात. अशी ही गच्चीवरची बाग घराघरात पोहचायवयांचे माझे स्वप्न आहे.

येत्या काळात गच्चीवरची बाग हे साधे सोपे तंत्र शिकवणारे स्वःअनुभवाधारीत पुस्तक घराघरापर्यंत पोहचवणे, तसेच इच्छुकांना भाजीपाला बाग फुलवून देणे, किचन व गार्डन वेस्ट व्यवस्थापनाच्या विविध सोप्या, बिन खर्चिक उपाय शोधणे व या सार्या उपक्रमातून लोकांना शिकतं करणे हे माझे स्वप्न आहे. घरातील व परिसरातील कचरा व्यवस्थापन करून एक जबाबदार, सुजाण नागरिक म्हणून आपले कर्तव्य निभवावे असे मला वाटते.

आपले आयुष्य हे निरोगी व आरोग्यदायी व्हावं तसेच आयुष्य वाढावं …या धावपळीच्या जगात निसर्गालाच आपला मित्र बनवून त्यात आपले अशांत मन शांत करावे. त्यासाठी निसर्ग हाच सर्वेत्तम उपाय ठरावा. तसेच वाढत्या शहरातील सिमेंटच्या जंगल हे हिरवेगार व्हावे असे स्वप्न आहे व हे जीवन रंगीत, चवदार, आरोग्यदायी, हिरवेगार, टवटवीत व्हावे व या आनंदयात्रेत समाजानेही सहप्रवासी व्हावे हे माझं स्वप्न आहे. अर्थात ही स्वप्न साखळी एकमेंकात गुफंली आहे. याची पहिली कडी अर्थात गच्चीवरची बाग फुलवण्यातूनच होणार आहे. ती प्रत्येक शहऱातील प्रत्येक घरात, गच्चीवर फुलावी हे स्वप्न घेवून मी काम करत आहे. अर्थात यात आपलीही मदत हवीच आहे

 

I have a dream about my life, living and about this community. I think that this is the apt time to express my dream to my readers. I say this because on March 31, 2016, a thousand days are completed for the social concept of Gachivarachi Bagh. In the world of discovery when any concept completes thousand days it is considered to be a landmark acheievment. Many children, friends, peers, thinkers, social reformers, environmentalists, entrepreneurs, journalists, professors, homemakers, senior citizens have helped in shaping this concept of Gacchi Varchi Bagh. First I would like to thank this society that encouraged me.
While starting this social concept, the issue of livelihood was certainly considered but the question was whether prople would look at it as an enterprenurial venture at all. Whether it would be looked at as a service they would want to employ. How far would people welcome such an idea.. these were the various questions in mind while beginning this venture. But the doubts seem pointless when I look at them toay in retrospect. And of course, I humbly say, all its credit belongs to the society that took an idea like this into its folds.

My dream about Gacchi Varchi Bagh is as follows ….

Garbage to Garden, my dream is to guide people to grow in their available spaces. I want to use popular social media platforms like facebook, whatsapp to provide people the support they need to sow and grow. I want to inspire more and more people to use sustainable low cost methods to grow their own food using simple scientific techniques which they can easily grasp. This technique Gachi Varchi Bagh is a workable zero budget method using commonly available resources in a household. These methods will also help us engage in recycling waste and one can get into managing organic waste too and keeping our environment garbage free while using it all for the benefit of our scientific gardening technique
Your daily involvement in these simple gardening methods will give you the joy of watch your plants bloom and grow. Besides this pure joy you are also consuming chemical free vegetables grown with your love and care. I hope that I can inspire people to follow this technique and experience the pleasure of eating home-grown healthy food by getting involved in these experiments with growing. Another point of view is that vegetarianism leads to better health and we hope that we are able to lead more and more people towards a vegan lifestyle.
This experience and experiment of growing is closely related to wste management also. When asked too keep their surrounding clean, people will find various excuses, but this method gives you scientific solutions to convert your waste into treasure that will help your garden bloom. Active involvement in these gardening activities also keeps you up and about and this also inturn improves your health and fitness. My dream is to have this concept of Gacchi Varchi Bagh in every household, which will help benefit the people, the environment and society in general.

In the coming days, it is my dream to reach my book Gacchi Varchi Bagh to households so that they can use it as a self-help guide. Alongside I also wish to get people started at growing their own gardens while providing them the necessary support on field. I also want to spread awareness about organic waste management and how it can be done following simple science in zero budget. As a responsible citizen I want to find ways to not only manage my household waste but also do so in and around my locality.


Becoming one with nature by getting involved in an activity like gardening and growing can give us immense peace in this contemporary lifestyle full of stress and strain, and can make our life illness free and full of wellness. In these cities full of cement structures, it is my dream to paint them green with nature, and make life colourful, healthy and fresh while taking people along with me as co-travelers in this beautiful journey. These dreams are deeply interwoven, and the first step will be taken as we grow our very own Gacchi varchi Bagh. I am working towards making this dream come true.. the dream of making a Gacchi varchi Bagh on every terrace and in every balcony of an urban home. Andof course, this will not be possible without your help…

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Dangerous Food In INDIA Importance Of Organic Potato Importance Of Onion In Daily Life Importance of Garlic In Dialy Life Organic Farming & Gardening Coach in India
Dangerous Food In INDIA Importance Of Organic Potato Importance Of Onion In Daily Life Importance of Garlic In Dialy Life Organic Farming & Gardening Coach in India
Dangerous Food In INDIA Importance Of Organic Potato Importance Of Onion In Daily Life
%d bloggers like this: