fbpx

Grow Organic

Consulting & Coaching (Gardening Course)

Vegetable Forest


 1. Scientifically Proven Aerio Bricks Rise bed for growing organically 
 2. Use every inch for gardening
 3. Mobile (Shift at overnight) Setup
 4. Amexing Potting Mix ( BISHCOM
 5. Multilayer Farming
 6. No leakage
 7. Useing only 10 % Soil
 8. Very lightweight
 9. Versatile Technology
 10. Customised setup
 11. Grow six type & 35 verrites of vegetable

Vegetable Garden Setup ची वैशिष्टये…


१) वनस्पती वाढीचा व उत्पादनाच्या विज्ञानाचा अभ्यास…

पारंपरिक पध्दतीने पिकवला जाणारा भाजीपाल्याचे तंत्र हे वेळखाऊ, अधिक कष्टदायक तर आहेच शिवाय त्यातून येणारा भाजीपाला हा सुध्दा कमी प्रमाणात व नियमितता नसते. कारण त्यात वनस्पती कशा वाढतात याच्या अभ्यासाचा अभाव असतो, त्यामुळे अशा प्रकारचा सेटअप हा वैज्ञानिक रित्या काम करतो. तसेच कुंड्या, रंगी बेरंगी बॅग्जस, जमीनीवर येणार्या भाज्यांपेक्षा यात जास्त भाजीपाला उगवतो. कारण या वनस्पती वाढीच्या विज्ञानाचा अभ्यास केला आहे. .


२) प्रत्येक इंचाचा वापर

3) परगावी/ हलवता येईल सेटअपचे साहित्य…


४) अमेझिंग पॉटींग मिक्सचा वापर (BISHCOM)


५) पंचस्तरीय भाज्यांची लागवड

६) टेरेस अजिबात गळत नाही.

Use this space to say what makes your services special. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Service 1

Add more info about the service. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin id arcu aliquet, elementum nisi quis, condimentum nibh.

Service 2

Add more info about the service. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin id arcu aliquet, elementum nisi quis, condimentum nibh.

Service 3

Add more info about the service. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin id arcu aliquet, elementum nisi quis, condimentum nibh.

Add a testimonial from someone who loves your services. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin id arcu aliquet, elementum nisi quis, condimentum nibh. Donec hendrerit dui ut nisi tempor scelerisque.

— Jane Doe

Add a testimonial from someone who loves your services. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin id arcu aliquet, elementum nisi quis, condimentum nibh. Donec hendrerit dui ut nisi tempor scelerisque.

— Jane Doe

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Dangerous Food In INDIA Importance Of Organic Potato Importance Of Onion In Daily Life Importance of Garlic In Dialy Life Organic Farming & Gardening Coach in India
Dangerous Food In INDIA Importance Of Organic Potato Importance Of Onion In Daily Life Importance of Garlic In Dialy Life Organic Farming & Gardening Coach in India
Dangerous Food In INDIA Importance Of Organic Potato Importance Of Onion In Daily Life
%d bloggers like this: