Almonds seeds

How to Harvest Almonds seeds


घर परिसरात बदामाचे एकादे झाड तरी असते. तेल बी म्हणून उपयुक्त असलेले झाडाचे बदाम बी कसे मिळवाल हा सांगणारा हा लेख…

वाचन चालू ठेवा

Lockdown inspiration Film Competition


तुम्ही हा लेख वाचला का? आपण करत असलेल्या प्रयत्नांना कॅमेरात कॅच करा व घरी बसल्या कॅश करा… सहभागी व्हा, इतरांना सांगा.. प्रवेश निशुल्क..

lesson from COVID 19


कोव्हीड- १९ पासून आपण काय शिकलोत. हाती पैसा असूनही योग्य वेळेला भाजी विकत घेता येत नसेन तर उपयोग काय व यावर उपाय काय ? वाचा… आपल्या उपयोगाची माहिती…

1 2 3