Tag: community forestry

उष्ण प्रदेशात लावता येतील अशा झाडांची नावे

फक्त एकाच प्रकारची झाडे एकाच भागात लागवड करू नये. झाडं लागवडीत विविधता असली पाहिजे. तरच जैविविधता जपता येईल. एकाच प्रकारची…

Grow Organic
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: