Story: अबब ! गच्चीवर ५० किलो हळदीचे उत्पादन…

अनुभव मोठा रंजक व शिकवण देणारा आहे. ते बागेतील वांगी ब्लेडने कापतांना वांग्या ऐवजी बोटच चिरले गेले. रक्ताची धार घेवून तसेच किचन मध्ये धावले. व पहिल्या वर्षी तयार केलेल्या हळदीची पुड त्यावर भरली.

Continue reading