जागा झाला आठवणींचा गाव…

जागा झाला आठवणींचा गाव… DNP 12Th 1996/1997 लेखक मिलिंद बोकील यांची शाळा नावाची कांदबरी दहा वर्षापूर्वी वाचली होती. अनुभव त्यांचे असले तरी त्यांनी मला वाचक

How to grow Lemon Tree  in Garden

जमीनीतील लागवड केलेल्या लिंबूला लिंबू येण्यासाठी झाडांच्या मुळांशी मेलेला उंदीर, घुस, बोकड्याची वदडी ( जठर) पुरण्याची प्रथा आहे. पण हे सारे शहरात हाताळणे शक्य नसते व किळसवाणी होते. अशा वेळेस झाडांना खराब अंडी हाताळणे तसेच त्याची उपलब्धता सहज होते. 

1 2 3 22