Tag: Calcium

गोगलगायीचा करेक्ट कार्यक्रम

गोगलगाय ही विषारी कीड नाही. स्वरक्षणासाठी सोडत असलेला पांढरा स्त्राव हा सुध्दा विषारी नाही. तिला सहजतेने हाताळता येते. उचलून फेकता…

Grow Organic
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: