स्मार्ट उदयोजक वरील माहिती


 ठिकाण : नाशिक ई-मेल : sandeepkchavan79@gmail.com भ्रमणध्वनी : ९८५०५६९६४४ विद्यमान जिल्हा : नाशिक शिक्षण : B.A. M.C.J. कंपनीचे नाव : गच्चीवरची बाग उत्पादने/सेवा : सेंद्रिय

गच्चीवरची बाग पुस्तक


घरच्याघरी भाज्या पिकवायच्या शोधात आहात का ? तर…वाचा…           गच्चीवरची बाग पुस्तक…. पालापाचोळा किचन वेस्ट। चला फूलवूया बगीचा बेस्ट।। घरच्या घरी फूलवूया।

ग.बा. नाशिक निशुल्क सेवा….


गच्चीवरची बाग या नाशिक स्थित सामाजिक उद्मशील कायर्क्रम आहे. सोशल इंटरप्रिनअर (सामाजिक उद्मशीलता) म्हणजे असा उपक्रम ज्यातून समाजासाठी, पर्यावरणासाठी तर उपयोग होईलच पण हा उपक्रम

snail /Slug / Rowdy worm


गोगलगाय या उभयलिंगी असतात म्हणजे प्रजोत्पादनासाठी नर किंवा मादी अशी गरज नसते. त्यामुळे यांना बागेत त्यांचे अस्तित्व सहन करू नका. वेळीच त्यांचा बंदोबस्त केलेला बरा. बरं ह्या किड्याला फक्त भारद्वाज व कोंबड्या खातात इतर कोणताही पक्षी त्यांना चोच लावत नाही.

1 2 3 4