घरपरिसरात, घरच्या छतावर पपया कशा पिकवाव्यात ?


पपई लागवड पपई ही फळझाड आहे. फळझाड असले तरी हंगामी आहे. म्हणजे त्याचे वय दीड –दोन वर्ष असते. तसेच जगवली तर ती उंच उंच होत