Gokarn, Terada n Gulbakshi -colour changing

खर तर असं का होतं.. निसर्गात काही झाडांचा डिएनए हा ठरलेला आहे. त्या बदल होण्यात बराच काळ जावा लागतो. पण काही झुडूपांच्या बाबतीत हे त्या त्या वनस्पतीच्या लाईफ सायकल मधे म्हणजेच २-३ -१२ महिनेच्या कालावधीत बदल झालेला जाणवतो.

Continue reading