बोगनवेल / कागदी फुले…

बोगनवेल ही सर्वांनाच आवडते. फार्म हाऊसच्या संरक्षण भितींवर, झाडाच्या खोडावरही हा छान बहरतो. थोडक्यात आधाराने किंवा आधाराशिवायही वाढत असतो. यात बरीच रंग असतात. गुलाबी, गर्दलाल, पांढरा, पिवळा, नारंगी, जाभंळी अशी फिकट रंगाची फुले नेहमी पहावयास मिळतात. लॉकडाऊनच्या काळात रस्त्याच्या विभाजकांमधे लावलेली झुडपे छानच सुंदर दिसतात.

Continue reading