Constant Support

Wts Group असेल तर आम्हाला त्यात Add करा अशा सुचनांचे आम्हाला रोज संदेश येत असतात. वैयक्तिगत सदस्यांचा आम्ही कोणताही व्हाट्स अप ग्रुप तयार केलेला नाही. कारण त्यात लोक विषय सोडून सारेच विषय चर्चीतात. त्यांना हाताळणे, मन सांभाळणे अवघड जाते. सर्वांनाच आम्ही वैयक्तिक क्रंमाकार बागेचे लेख, फोटोचे अपडेट पाठवत असतो. अशा पध्दतीने आम्ही लोकांना निरंतर सहाय्य करत आहोत. ( पुढे वाचा)

भाजीपाल्याच्या बागेत वेळ देणे फार गरजेचे असते. आपण जितका वेळ द्याल त्या प्रमाणात भाज्यांचे प्रमाण वाढते. हा वेळ नेमका कशा कशासाठी द्यावा लागतो हे आम्ही कौटुंबिक कार्यशाळेत समजून सांगतो. आपण जेवढे वेळ द्याल तेवढे आपले ज्ञान वाढत जाते. दर वेळेस पडलेले प्रश्नांची उत्तरे शोधावी लागतात. त्याची उत्त्तरे नाही मिळाली तर आम्ही त्यासाठी निरतंर मदत करत असतो. 9850569644 / 8087475242  या पैकी कोणत्याही एका मोबाईल वर wts app संदेश केल्यास आपणास प्रश्नांची उत्तरे दिली जातील. तसेच आपण आमच्या व्दारे गच्चीवर बाग फुलवल्यास आपल्या कौटुंबिक  सदस्यांच्या व्हाट्सग्रुप व्दारे मार्गदर्शन केले जाते. जेणे करून सर्वांनाच त्याव्दारे शिक्षीत केले जाते.  

तसेच आपणास एकाद्या वनस्पतीविषयी प्रश्न असल्यास त्यासाठी गुगल फॉर्म तयार केला आहे. ज्याव्दारे Plant Diagnosis & consultation केले जाते.

संदीप चव्हाण, गच्चीवरची बाग, नाशिक.