वेगवर्गीय भाज्या ..

IMG_20190324_225337_207.jpg

 

 

 

 

 

 

 

भारतीय उपखंडात येणार्या सर्व प्रकारच्या वेलवर्गीय भाज्या उत्तम प्रकारे घेवू शकतो. वेलवर्गात सर्वात जास्त फळभाज्यांचे प्रकार उपलब्ध तर आहेतच. पण गच्चीवर वाफे  पध्दतीत वेलवर्गीय भाज्या जोमाने फोफावतात व  येतात सुध्दा. शिवाय यांची संख्याने खंडीने भरावी एवढे उत्पन्न असते. बरेचदा तज्ञ डॉक्टर आपल्याला वेलर्गीय भाज्या खाण्याविषयी सल्ले देतात. या प्रकारात कारले, दुधी भोपळे, चक्की, डांगर (लाल भोपळा) पडवळ, तोंडली, काकडी, गिलके (घोसाळी) दोडके, वालाचे विविध प्रकार, वटाणे, हे उत्तम प्रकारे येतात. वेल वर्गीयांना चार इंच खोलीची जागा चालते पण ति लांबलचक असणे गरजेचे आहे. म्हणून गच्चीवर वाफे करणे गरजेचे असते. 

संदीप चव्हाण, गच्चीवरची बाग, नाशिक.